bulletYear 2003 - 2004
bulletYear 2002 - 2003
bulletYear 2001 - 2002
bulletYear 2000 - 2001Membership list
(Year 2000 - 2001)

Chairman  Hon TAM Yiu-chung, GBS, JP

Deputy Chairman  Hon LI Fung-ying, JP

Members  Hon LEE Cheuk-yan

Hon CHEUNG Man-kwong

Hon HUI Cheung-ching, JP

Hon CHAN Kwok-keung

Hon Andrew WONG Wang-fat, JP

Hon Howard YOUNG, JP

Hon Michael MAK Kwok-fung

Hon Albert CHAN Wai-yip

Hon LEUNG Fu-wah, MH, JP

(Total : 11 Members)

Clerk  Miss Salumi CHAN Mei-hing