bulletYear 2003 - 2004
bulletYear 2002 - 2003
bulletYear 2001 - 2002
bulletYear 2000 - 2001Membership list
(Year 2001 - 2002)

Chairman  Hon James TO Kun-sun

Deputy Chairman  Hon LAU Kong-wah

Members  Hon Albert HO Chun-yan

Dr Hon LUI Ming-wah, JP

Hon Margaret NG

Hon Mrs Selina CHOW LIANG Shuk-yee, GBS, JP

Hon CHEUNG Man-kwong

Hon Andrew WONG Wang-fat, JP

Hon WONG Yung-kan

Hon Howard YOUNG, JP

Hon Ambrose LAU Hon-chuen, GBS, JP

Hon IP Kwok-him, JP

Hon Audrey EU Yuet-mee, SC, JP

(Total : 13 Members)

Clerk  Mrs Sharon TONG LEE Yin-ping

Legal Adviser  Mr Jimmy MA

Mr KAU Kin-wah