bulletYear 2007 - 2008
bulletYear 2006 - 2007
bulletYear 2005 - 2006
bulletYear 2004 - 2005Membership list
(Year 2005 - 2006)

ChairmanDr Hon LUI Ming-wah, SBS, JP

Deputy ChairmanHon Jasper TSANG Yok-sing, GBS, JP

MembersHon James TIEN Pei-chun, GBS, JP

Hon Albert HO Chun-yan

Ir Dr Hon Raymond HO Chung-tai, S.B.St.J., JP

Hon LEE Cheuk-yan

Hon Martin LEE Chu-ming, SC, JP

Dr Hon David LI Kwok-po, GBS, JP

Hon Margaret NG

Hon Mrs Selina CHOW LIANG Shuk-yee, GBS, JP

Hon CHEUNG Man-kwong

Hon Bernard CHAN, JP

Hon CHAN Kam-lam, SBS, JP

Hon Mrs Sophie LEUNG LAU Yau-fun, SBS, JP

Hon LEUNG Yiu-chung

Dr Hon Philip WONG Yu-hong, GBS

Hon WONG Yung-kan, JP

Hon Howard YOUNG, SBS, JP

Dr Hon YEUNG Sum

Hon LAU Chin-shek, JP

Hon LAU Kong-wah, JP

Hon LAU Wong-fat, GBM, GBS, JP

Hon Miriam LAU Kin-yee, GBS, JP

Hon Emily LAU Wai-hing, JP

Hon CHOY So-yuk, JP

Hon Timothy FOK Tsun-ting, GBS, JP

Hon TAM Yiu-chung, GBS, JP

Hon Abraham SHEK Lai-him, JP

Hon LI Fung-ying, BBS, JP

Hon Audrey EU Yuet-mee, SC, JP

Hon LEE Wing-tat

Hon Daniel LAM Wai-keung, BBS, JP

Hon MA Lik, GBS, JP

Hon Alan LEONG Kah-kit, SC

Hon LEUNG Kwok-hung

Dr Hon KWOK Ka-ki

Dr Hon Fernando CHEUNG Chiu-hung

Hon CHEUNG Hok-ming, SBS, JP

Hon WONG Ting-kwong, BBS

Hon TONG Ka-wah, SC

Hon CHIM Pui-chung

Hon Patrick LAU Sau-shing, SBS, JP

Hon KWONG Chi-kin

Hon TAM Heung-man

(Total : 44 members)

ClerkMrs Percy MA

Legal AdviserMr Arther CHEUNG